วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล๊อก (Web Blog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน สุจิตตรา  จันทร์ลอย
นายวราวุฒิ  ชุนใช้ นักศึกษา ป.บัณฑิต หมู่ที่1 เลขที่ 005
ภาคการศึกษา 2/2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อนายวราวุฒิ  ชุนใช้
เชื่อเล่น อาร์ม
วันเกิด 31 กรกฎาคม 2529
E-mail. kruarm@hotmail.co.th , armging@hotmail.com , kuuarm@gmail.com
Tel  087-1636957 Ais
ภูมิลำเนา 23 หมู่3 ต.หนอนโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
สถานที่ทำงาน โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น